Afg 1D FcHgc L`4N3c`c Qccc cg c ʰc `DW` Y3c`c ccc ͰccbH`d3c`c ccc Ͱcc` lc`cpcccccccc xccc`ccc`cc Lfcc `KcW`cc c` `;3c`c ccc cc ccH`3c`c ccc cc cc`dc3c`c cc3ccc ` c` ```gO3c`c ccc `` `1c`c ccc ̰g%chrome://messenger/content/aw-done.js)j lhideShowDownloadMsgsUIisPop downloadMsgs ioServicey:;9=:WQT\;559;55:WQV5 5; 5 5 5 =D; 5 5 5 = VB6QVC6QdocumentgetElementById downloadMsgs Componentsclasses!@mozilla.org/network/io-service;1 getService interfaces nsIIOService offline window opener location href(chrome://messenger/content/messenger.xul8chrome://messenger/content/mail3PaneWindowVertLayout.xulhiddencg 3 ccc gcc3c ccc `cc dd%chrome://messenger/content/aw-done.jsj psetDivTextFromFormdividvaluedivl/;9T:WQT V9==:QV9=:Q;9T=:WQV V9=T:QdocumentgetElementById setAttribute collapsedtrueremoveAttribute.textvaluecg 3c` cg c` c` %chrome://messenger/content/aw-done.jsj setUserNameDescFieldname userNameField)T%;9=:WQV9=T:QdocumentgetElementByIdserver.username.label setAttributevalue cg 3c` %chrome://messenger/content/aw-done.jsj < setupAnotherevent;9=:QwindowalertUnimplemented, see bug #19982cg %chrome://messenger/content/aw-done.jsj d'Ҹ'0)Řؘ%chrome://messenger/content/aw-done.jsj ? accounttype accounttypeKonfiguracja nowego kontareturn acctTypePageUnload();1dAby otrzymywa wiadomo[ci, musisz najpierw skonfigurowa konto pocztowe lub konto grup dyskusyjnych.Kreator kont przystpuje do zebrania informacji niezbdnych do utworzenia nowego konta pocztowego lub konta grup dyskusyjnych. Skontaktuj si z administratorem sieci lub Twoim dostawc usBug internetowych, je[li nie znasz wszystkich wymaganych danych.1Wybierz rodzaj konta, ktre chcesz skonfigurowa: acctyperadio mailaccount mailaccountKonto pocztoweptruerdf:ispdefaults)http://home.netscape.com/NC-rdf#providersispBox NC:ispinfotrue ...3rdf:http://home.netscape.com/NC-rdf#wizardShortName2rdf:http://home.netscape.com/NC-rdf#wizardLongName newsaccount newsaccountKonto grup dyskusyjnychg identitypage identitypage To|samo[!return identityPageInit();return identityPageValidate();1lPoni|sze dane okre[laj to|samo[ posiadacza konta i umo|liwiaj odbiorcom wiadomo[ci identyfikacj nadawcy.Wprowadz imi, nazwisko lub pseudonim, ktry bdzie u|ywany w polu "Od:" wysyBanych wiadomo[ci (na przykBad: "MichaB WoBodyjowski")."thin#$center%"awIdentityLabel&fullName#Twoje imi, nazwisko lub pseudonim:T'fullName()identity*true+fullNamefullName1,-.1/0 emailDescText"thin0#$center%"awIdentityLabelemailFieldLabel Adres e-mail:E'email(*true)identity+emailemail6" uri-element% postEmailText serverpage serverpageInformacje o serwerze!return serverPageInit();return serverPageValidate();1 serverTypeBox)Wybierz typ serwera poczty przychodzcej:"thin#$center" serverDataBox servertype*true1 horizontal2 servertypepop3pop3 Serwer POP*true3setServerType();P2 servertypeimapimap Serwer IMAP*true3setServerType();IincomingServerboxNWprowadz nazw serwera poczty przychodzcej (na przykBad: "pop.netscape.net"):#$center" serverDataBox%"label, serverLabelSerwer poczty przychodzcej:&incomingServerS'incomingServer(*trueincomingServer1" uri-element"grooveincomingServerSeparatordeferStorageBox Odznaczenie poni|szego pola wyboru spowoduje, |e poczta dla tego konta bdzie przechowywana w swoim wBasnym katalogu. Konto to bdzie wtedy widoczne jako konto najwy|szego poziomu. W przeciwnym wypadku konto to stanie si cz[ci globalnej skrzynki odbiorczej.#4 deferStorageXU|ywaj globalnej skrzynki odbiorczej (poczta bdzie przechowywana w folderach lokalnych)5true*true3setDeferStorage();noSmtpMWprowadz nazw serwera poczty wychodzcej (na przykBad: "smtp.netscape.net"):#$center" serverDataBox%"label, serverLabel!Serwer poczty wychodzcej (SMTP):& smtphostnameO' smtphostname( smtphostname*true1" uri-elementhaveSmtpsmtpStaticText1 width: 200px;6<Zostanie u|yty domy[lny serwer poczty wychodzcej (SMTP) - "7m". Ustawienia serwera poczty wychodzcej mo|na zmienia za pomoc opcji dostpnych w oknie konfiguracji kont.* loginpage loginpageNazwa u|ytkownika!return loginPageInit();return loginPageValidate();1}Wprowadz nazw u|ytkownika, ktra zostanie u|yta podczas poBczenia z serwerem poczty przychodzcej (na przykBad: "michalw")."thin#$center%"labelNazwa u|ytkownika:&username width: 8em;U'username(username*true1 loginSet1Wprowadz podan przez dostawc Internetu nazw u|ytkownika, ktra zostanie u|yta podczas poBczenia z serwerem poczty wychodzcej (ta nazwa jest zazwyczaj identyczna z nazw u|ytkownika serwera poczty przychodzcej)."thin#$center%"labelNazwa u|ytkownika:& smtpusername width: 8em;O' smtpusername( smtpusername*true1 loginSet28truesmtpStaticText2 width: 200px;6vDo wysyBania wiadomo[ci z tego konta zostanie u|yta nazwa u|ytkownika domy[lnego serwera poczty wychodzcej (SMTP) - "7". Nazw u|ytkownika oraz inne ustawienia serwera poczty wychodzcej mo|na zmienia za pomoc opcji dostpnych w oknie konfiguracji kont.* loginSet38truesmtpStaticText3 width: 200px;6NWprowadzone nazwy serwerw poczty wychodzcej i przychodzcej s takie same: "7". Powy|sza nazwa u|ytkownika bdzie u|ywana rwnie| podczas wysyBania wiadomo[ci. Nazw u|ytkownika oraz inne ustawienia serwera poczty wychodzcej mo|na zmienia za pomoc opcji dostpnych w oknie konfiguracji kont.* newsserver newsserverInformacje o serwerze!return serverPageInit();return serverPageValidate();1PPodaj adres serwera grup dyskusyjnych (NNTP) (na przykBad: "news.netscape.net"):"thin#$center%' newsServerSerwer grup dyskusyjnych:N width: 8em;( newsServer*true1" uri-element accnamepage accnamepage Nazwa konta!return acctNamePageInit();return acctNamePageValidate();1Wprowadz nazw, ktra bdzie u|ywana do oznaczenia tego konta (na przykBad: "Konto osobiste", "Konto sBu|bowe", "Grupy dyskusyjne")."thin#$center%"label Nazwa konta:& prettyName width: 8em;N' prettyName( prettyName940*true1 donedoneKonfiguracja zakoDczona!return donePageInit();1]Kreator kont utworzy nowe konto u|ywajc poni|szych danych. Czy wprowadzone dane s poprawne?"thin,-..1/0$center account.name%"label1account.name.label Nazwa konta:%"labelaccount.name.text0$centeridentity.email%"label1identity.email.label Adres e-mail:%"labelidentity.email.text0$centerserver.username%"label1server.username.labelNazwa u|ytkownika:%"labelserver.username.text0$center server.name%"label1server.name.label#Nazwa serwera poczty przychodzcej:%"labelserver.name.text0$center server.type%"label1server.type.label!Typ serwera poczty przychodzcej:%"labelserver.type.text0$centernewsServer.name%"label1newsServer.name.label'Nazwa serwera grup dyskusyjnych (NNTP):%"labelnewsServer.name.text0$centersmtpServer.username%"label1smtpServer.username.labelNazwa u|ytkownika:%"labelsmtpServer.username.text0$centersmtpServer.name%"label1smtpServer.name.label(Nazwa serwera poczty wychodzcej (SMTP):%"labelsmtpServer.name.text#downloadMsgsBox4 downloadMsgs8truePobierz wiadomo[ci5true:1[Kliknij przycisk "ZakoDcz", aby zapamita wprowadzone dane i zakoDczy konfiguracj konta. ispPage1 ispPage2 ispPage3 ispPage4 ispPage5 ispPage6 ispPage7 ispPage8 ispPage9 ispPage10 ispPage11 ispPage12 ispPage13 ispPage14 ispPage15 ispPage16ޔrЀ4ӓK@, ӓ1K@Jb۬ӷe`k1 9 "(j^gi;6''()=)*OPQS7TUW?Xz9h iH i j ̀ B v D D Dv l}GKxxOaYV80f$ּ[cnF0 p5h.O'j(*)< <ѕG S~knFGeVuWY<b(by (w ) +] !L!!}!!!!ʄ"h","/"1"2W"3"5>"6"8"9s"_d"`"b"c"d"fc"g#U#U#e#f#&#.#$$$M$#$%O$3$<$=[$P$$$$$Ӡ$d$ $$%$C%%3%N%OW%e%t$%%ɺ%k%%^&n&o&&:&&K&&&Ń&ٚ&'''P'Q']Z'a'h'il'j#'xb'y''ԟ'( 0( (5(M(W(X(Y[(Z(Z([(\<(p(r(sX(t(v )L?)M)O)Pm)Q)SE)T)U)Wd)X)ho)i6)i){*) *)*5*6C*=*Kf*S*T*UN*U*\*^ *j*k***u++/ +A+g+M++c%chrome://messenger/content/am-help.js$%'chrome://messenger/content/am-server.js&۠8chrome://messenger-smime/content/msgReadSMIMEOverlay.xul_,chrome://messenger/content/SmtpServerEdit.js*^.chrome://messenger/content/smtpEditOverlay.xul'ԓ;chrome://messenger/content/addressbook/abDirTreeOverlay.xulF(chrome://global/content/commonDialog.xul!)chrome://communicator/content/printing.jsV1chrome://communicator/content/contentAreaClick.jsPR&chrome://messenger/content/aw-login.js+0chrome://mozapps/content/downloads/helperApps.js)|/chrome://messenger/content/preferences/fonts.js%tAchrome://messenger/content/messengercompose/MsgComposeCommands.js9chrome://mozapps/content/downloads/unknownContentType.xul)hc,chrome://messenger/content/AccountWizard.xul*j@chrome://messenger/content/messengercompose/messengercompose.xul0)chrome://editor/content/editorOverlay.xulC)chrome://messenger/content/commandglue.js /0chrome://communicator/content/utilityOverlay.xul^x,chrome://messenger/content/aw-accounttype.js+/+chrome://editor/content/ComposerCommands.js4chrome://messenger-newsblog/content/toolbar-icon.xul(chrome://messenger/content/mailWindow.js ~*chrome://messenger/content/messengerdnd.js>1chrome://messenger/content/msgHdrViewAddresses.jsԎ+chrome://global/content/XPCNativeWrapper.js*chrome://global/content/charsetOverlay.xul,chrome://messenger/content/messageWindow.xul(W+chrome://messenger/content/newmailalert.xul$&chrome://messenger/content/am-main.xul$<(chrome://messenger/content/am-offline.js'K8chrome://messenger/content/addressbook/abCardOverlay.xul#T(chrome://messenger/content/aw-accname.js+|0chrome://messenger/content/preferences/fonts.xul%N0chrome://messenger/content/mailWindowOverlay.xul' +chrome://messenger/content/messageWindow.js(v!chrome://editor/content/editor.js /chrome://messenger/content/msgAccountCentral.jsys/chrome://mozapps/content/downloads/downloads.js0chrome://mozapps/content/downloads/downloads.xulZ6chrome://messenger/content/preferences/preferences.xul$Ӕ.chrome://messenger/content/phishingDetector.js,'chrome://global/content/commonDialog.js!15chrome://messenger/content/addressbook/addressbook.jsy&chrome://messenger/content/am-prefs.js$&chrome://messenger/content/ispUtils.js+*chrome://messenger/content/newmailalert.js{5chrome://messenger/content/msgFolderPickerOverlay.xul%"chrome://global/content/findBar.jsR3chrome://mozapps/content/preferences/fontbuilder.js%fu+chrome://messenger/content/AccountWizard.js*&+chrome://global/content/contentAreaUtils.js E'(chrome://messenger/content/am-server.xul&-chrome://global/content/inlineSpellCheckUI.js7chrome://messenger/content/am-serverwithnoidentities.js'^8chrome://messenger/content/am-serverwithnoidentities.xul'P-chrome://editor/content/editorMailOverlay.xuln/chrome://messenger/content/msgViewNavigation.js +>chrome://mozapps/content/downloads/DownloadProgressListener.js׀)chrome://messenger/content/am-offline.xul'h*chrome://messenger/content/mailOverlay.xul)chrome://global/content/globalOverlay.xul"$chrome://help/content/contextHelp.js$4&chrome://messenger/content/am-smtp.xul( $0chrome://messenger/content/msgAccountCentral.xul:2chrome://messenger/content/addressbook/abCommon.js ,,chrome://messenger/content/AccountManager.js4chrome://messenger/content/addressbook/abDragDrop.js2chrome://messenger/content/preferences/compose.xul$'chrome://messenger/content/shareglue.js !chrome://pippki/content/pippki.js*6)chrome://global/content/nsTransferable.jsb;chrome://messenger/content/addressbook/abCardViewOverlay.js"h,chrome://messenger/content/msgPrintEngine.js":%&chrome://messenger/content/am-junk.xul&n/chrome://communicator/content/utilityOverlay.jss7chrome://messenger/content/addressbook/abCardOverlay.js#f:chrome://messenger/content/addressbook/abContactsPanel.xulb/chrome://messenger/content/msgHdrViewOverlay.js2chrome://messenger/content/msgViewPickerOverlay.jsG%chrome://pippki/content/newserver.xul*(6chrome://messenger/content/addressbook/addressbook.xul"\.chrome://communicator/content/nsContextMenu.js ׸7chrome://messenger-smime/content/msgReadSMIMEOverlay.js 3chrome://editor/content/editorApplicationOverlay.jsL.chrome://messenger/content/am-identity-edit.js$Qd6chrome://messenger/content/mailWindowExtrasOverlay.xul g(chrome://global/content/globalOverlay.js*L0chrome://messenger/content/msgMail3PaneWindow.js E-chrome://messenger/content/SmtpServerEdit.xul*S'chrome://messenger/content/aw-server.js+hX:chrome://messenger/content/addressbook/abNewCardDialog.xul$:chrome://messenger-smime/content/msgHdrViewSMIMEOverlay.js(chrome://messenger/content/widgetglue.js y%chrome://messenger/content/aw-done.js+;chrome://messenger-smime/content/msgHdrViewSMIMEOverlay.xul*chrome://messenger/content/accountUtils.jsG%chrome://messenger/content/am-junk.js&68chrome://messenger-smime/content/msgCompSMIMEOverlay.xul\)chrome://global/content/charsetOverlay.js *I*chrome://messenger/content/mailCommands.jsH(chrome://messenger/content/threadPane.js2chrome://messenger/content/preferences/display.xul%Achrome://messenger/content/addressbook/abSelectAddressesDialog.js!*chrome://editor/content/editorUtilities.js-chrome://messenger/content/AccountManager.xul#"&chrome://messenger/content/mailCore.js.chrome://messenger/content/mailContextMenus.jsm16M:\ThunderbirdPortable\App\thunderbird\chrome\comm.jar#"P4M:\ThunderbirdPortable\App\thunderbird\chrome\pl.jar#/:M:\ThunderbirdPortable\App\thunderbird\chrome\newsblog.jar#;M:\ThunderbirdPortable\App\thunderbird\chrome\messenger.jar#* 8M:\ThunderbirdPortable\App\thunderbird\chrome\pippki.jar#"P9M:\ThunderbirdPortable\App\thunderbird\chrome\toolkit.jar#"P9M:\ThunderbirdPortable\App\thunderbird\chrome\classic.jar#* @mozilla.org/network/http-authenticator;1?scheme=digest,{17491ba4-1dd2-11b2-aae3-de6b92dab620} @mozilla.org/nsCMSMessage;1,{a4557478-ae16-11d5-ba4b-00108303b117} @mozilla.org/intl/charsetdetectionadaptor;1,{12bb8f17-2389-11d3-b3bf-00805f8a6670} @mozilla.org/profile/migrator;1?app=mail&type=eudora,{91622bdc-3c73-4474-8504-acda4f1ed068} @mozilla.org/content/dom-selection;1,{c87a37fc-8109-4ce2-a322-8cdec925379f} @mozilla.org/intl/unicode/decoder;1?charset=ISO-2022-KR,{ba61519f-1dfa-11d3-b3bf-00805f8a6670} @mozilla.org/editor/htmleditorcontroller;1,{62db0002-dbb6-43f4-8fb7-9d2538bc5747} @mozilla.org/streamconv;1?from=multipart/x-mixed-replace&to=*/*,{7584ce90-5b25-11d3-a175-0050041caf44} @mozilla.org/messenger/msgdbview;1?type=threadswithunread,{ca79a00e-010d-11d5-a5be-0060b0fc04b7} @mozilla.org/messenger/spamsettings;1,{ce6038ae-e5e0-4372-9cff-2a6633333b2b} @mozilla.org/streamconv;1?from=multipart/mixed&to=*/*,{7584ce90-5b25-11d3-a175-0050041caf44} @mozilla.org/embedcomp/window-watcher;1,{a21bfa01-f349-4394-a84c-8de5cf0737d0} @mozilla.org/network/protocol/about;1?what=neterror,{f0acde16-1dd1-11b2-9e35-f5786fff5a66} @mozilla.org/updates/update-checker;1,{898cdc9b-e43f-422f-9cc4-2f6291b415a3} @mozilla.org/intl/unicode/encoder;1?charset=IBM864i,{2d524fdd-ae74-11d3-abf7-0004aceefa51} @mozilla.org/xul/xul-prototype-cache;1,{3a0a0fc1-8349-11d3-be47-00104bde6048} @mozilla.org/intl/unicode/encoder;1?charset=UTF-16,{49b38f12-6193-11d3-b3c5-00805f8a6670} @mozilla.org/addressbook/directoryproperty;1,{6fd8ec67-3965-11d3-a316-001083003d0c} @mozilla.org/messenger/server;1?type=none,{ca5ffe7e-5f47-11d3-9a51-004005263078} @mozilla.org/security/pkiparamblock;1,{0bec75a8-1dd2-11b2-863a-f69f77c31371} @mozilla.org/toolkit/profile-migrator;1,{b3c78baf-3a52-41d2-9718-c319bef9affc} @mozilla.org/network/auth-module;1?name=negotiate-gss,{96ec4163-efc8-407a-8735-007fb26be4e8} @mozilla.org/embedding/browser/content-policy;1,{f66bc334-1dd1-11b2-bab2-90e04fe15c19} @mozilla.org/network/url-parser;1?auth=no,{78804a84-8173-42b6-bb94-789f0816a810} @mozilla.org/intl/unicode/encoder;1?charset=jis_0201,{ba615191-1dfa-11d3-b3bf-00805f8a6670} @mozilla.org/intl/unicode/decoder;1?charset=windows-1254,{7c657d17-ec5e-11d2-8aac-00600811a836} @mozilla.org/libjar/zip-reader;1,{7526a738-9632-11d3-8cd9-0060b0fc14a3} @mozilla.org/network/protocol;1?name=snews,{4c9f90e1-e19b-11d2-806e-006008128c4e} @mozilla.org/xre/app-info;1,{95d89e3e-a169-41a3-8e56-719978e15b12} @mozilla.org/xptinfo/loader;1&type=zip,{0320e073-79c7-4dae-8055-81bed8b8db96} @mozilla.org/messenger/mailviewlist;1,{a0258267-44fd-4886-a858-8192615178ec} @mozilla.org/url-classifier/table;1?type=url,{43399ee0-da0b-46a8-9541-08721265981c} @mozilla.org/intl/unicode/encoder;1?charset=KOI8-R,{6394eeb5-fc3d-11d2-b3b8-00805f8a6670} @mozilla.org/network/protocol/about;1?what=license,{f0acde16-1dd1-11b2-9e35-f5786fff5a66} @mozilla.org/intl/unicode/decoder;1?charset=GEOSTD8,{6394eeaf-fc3d-11d2-b3b8-00805f8a6670} @mozilla.org/transactionmanager;1,{9c8f9601-801a-11d2-98ba-00805f297d89} @mozilla.org/saxparser/xmlreader;1,{ab1da296-6125-40ba-96d0-47a8282ae3db} @mozilla.org/intl/unicode/decoder;1?charset=ISO-8859-9,{7c657d13-ec5e-11d2-8aac-00600811a836} @mozilla.org/layout/plaintextsink;1,{6030f7ef-32ed-46a7-9a63-6a5d3f90445f} @mozilla.org/gfx/region;1,{da5b130a-1dd1-11b2-ad47-f455b1814a78} @mozilla.org/network/cache-service;1,{6c84aec9-29a5-4264-8fbc-bee8f922ea67} @mozilla.org/intl/stringcharsetdetect;1?type=zhtw_parallel_state_machine,{ea06d4e6-2b3d-11d3-b3bf-00805f8a6670} @mozilla.org/intl/unicode/encoder;1?charset=ISO-